Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

FIRE LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fire Light Kft., mint szolgáltató (továbbiakban, mint Szolgáltató) vállalja, hogy nagykereskedelmi tevékenysége során a tőle vásárló megrendelők, (továbbiakban Megrendelő) megrendeléseit, az ÁSZF-ben meghatározott feltételrendszer mellett teljesíti.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem hivatkozik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön írásos adásvételi szerződés, úgy az ÁSZF-ben és az Adásvételi szerződésben is szabályozott kérdésekben az Adásvételi szerződés az irányadó, egyéb esetekben az ÁSZF.

Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba kizárólag viszonteladók regisztrálhatnak, kizárólag részükre történik a termékek értékesítése. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 2. § v) pontja alapján fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek.

Érvényes 2020. július 1. napjától.

A regisztrációval Megrendelő tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Szolgáltató adatai:

Cégnév: FIRE LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4031 Debrecen, Házgyár utca 14.

Cégjegyzékszám: 09 09 013155

Adószám: 13883836-4-09

Képviseli: Czibla Sándor ügyvezető

1./ Az ÁSZF tárgya

Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt termékeket a kért mennyiségben, választékban és a megrendeléstől számított 60 naptári napon belül a Megrendelő által megadott címre (teljesítés helye) leszállítja. Megrendelő pedig vállalja, hogy a megrendelés szerint szállított termékeket – ha azok megfelelnek a termék kapcsán rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak – átveszi és az átvett áru ellenértékét megfizeti. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik az általa forgalmazott termékek forgalmazásához szükséges engedélyekkel.

2./ Regisztráció

2.1/ Jelen webáruház szolgáltatásait valamennyi, a weboldalon szereplő termék viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, valamint amennyiben ezzel egyidejűleg Szolgáltató által alkalmazott SAP vállalatirányítási rendszerben partnerként regisztrált félként szerepel. Ezen felül szükséges, hogy Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismerje el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

2.2/ Regisztrációkor köteles Megrendelő a valós adatait megadni. A regisztrációhoz kizárólag a legszükségesebb adatokat kéri be Szolgáltató, amelyek a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Ez ellenőrzésre is kerülhet közhiteles adatbázisok útján Szolgáltató munkatársai által.

2.3/ Ha Megrendelő elfelejti jelszavát, Szolgáltató újra rendelkezésére bocsátja. A weboldalon az „elfelejtettem jelszavam” opcióval kérheti Megrendelő email cím megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A regisztráció során hibásan rögzített adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.4/ A Megrendelői körből ki van zárva az Ektv. 2. § v) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2. § v) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

2.5/ Jelen webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv., azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5. § (2) és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

3./ Megrendelés menete

3.1/ A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldésével a Megrendelő és a Szolgáltató között magyar nyelvű szerződés jön létre.

3.2/ A megjelenített termékek (öngyújtók, tűzgyújtók és egyéb dohányzási kiegészítők) a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nettó árak, tehát nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.3/ A webáruházból megrendelhető termékek árai változásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.4/ Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása- ahol ezt a jogszabályok előírják- az áruhoz mellékelésre kerül. Ha Megrendelő bármely okból nem kapná kézhez a megrendelt termékkel egyidejűleg a kötelező használati utasítást, azt azonnal jelezni köteles a Szolgáltató kapcsolattartásra megadott elérhetőségein, Szolgáltató köteles pótolni ezen hiányosságot. Amennyiben Megrendelőnek a webáruházban lévő bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közzétetteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt elérhetőségeire.

3.5/ Szolgáltató a webáruházban részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

3.6/ Amennyiben az Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.

3.7/ Megrendelő kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és beállítja azok darabszámát.

Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „termék eltávolítása - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” ikonra kattint Megrendelő.

3.8/ Szolgáltató Megrendelő megrendelésének megérkezését követő 48 órán belül köteles a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, valamennyi az adott megrendelésre vonatkozó információval együtt. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés megérkezését követő 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő részére, úgy Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, azonnal automatikusan megszűnik.

4/ Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

4.1/ A weboldalon kiválasztott és megrendelt termékeket Megrendelő választása szerint:

· átveheti Szolgáltató székhelyén (4031 Debrecen, Házgyár utca 14.) előzetes írásbeli időpont egyeztetést követően;

· Szolgáltató kiszállítja Megrendelő részére a megadott szállítási címre;

· Szolgáltató kiszállíttatja szállítmányozó cég igénybevétele útján Megrendelő által megadott szállítási címre. Ez esetben a megrendelés véglegesítését követően Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a szállítmányozó céggel és árajánlatot kér a szállításra. Megrendelő felé ezen árajánlat ismeretében tud tájékoztatást nyújtani a szállítási költségekről.

4.2/ Amennyiben Szolgáltató/szállítmányozó cég szállítja ki a megrendelt árut Megrendelő szállítási címére a kárveszélyviselés Megrendelő által meghatározott szállítási helyen az áru átadásával száll át Megrendelőre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi.

4.3/ Amennyiben az árut a Megrendelő szállítja ki az esetben a kárveszély a Megrendelő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakásban a Szolgáltató is közreműködik. Abban az esetben, ha Megrendelő, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Megrendelő részére történő átadással egyidejűleg száll át Szolgáltató székhelyén.

4.4/ Megrendelő az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

· Átutalással: Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 7/14/30 naptári napon belül köteles átutalni.

· Készpénzben történő kifizetés: Átvételkor készpénzben történő fizetésre is lehetőség van Megrendelő választása szerint.

· Előre utalással: A termék/termékek megrendelésével egyidejűleg elektronikusan banki átutalás útján. Felhívjuk Megrendelő figyelmét, hogy a termék megrendelésekor a megrendelt termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza.

A fizetési módokról, lehetőségekről első regisztráció alkalmával Szolgáltató egyeztet Megrendelővel.

4.5/ Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Megrendelő esetén, akinek 30 napot meghaladó lejárt tartozása van Szolgáltató irányába kizárólag az előre utalás lehetőségét fogadja el.

4.6/ Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. Ha Megrendelő fizetési késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a Megrendelőtől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni.

4.7/ Szolgáltató minden vásárlásról az értékesítést terhelő, kötelező adót tartalmazó (ÁFA-s) számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben felmerül - a járulékos költségeket is.

4.8/ A kapcsolódó számlát Szolgáltató - legkésőbb a termék átadásával egyidőben - árukísérő okmányként a Megrendelőnek átadja, illetve megküldi. Ha számla legkésőbb a termékkel együtt nem érkezik meg, az Szolgáltatónak történő bejelentésre haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül költségmentesen a Megrendelőnek megküldi vagy átadja.

5./ Szállítás

5.1/ A szállítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számlával történik, amely a szolgáltatólevéllel szemben támasztott követelményeknek is megfelel, annak funkcióját is ellátja.

5.2/ Szállításra csak azon esetben kerül sor, ha Megrendelő a 4.1/ pontban meghatározottak közül Szolgáltató, vagy szállítmányozó cég általi kiszállítást választ.

5.3/ Megrendelő köteles a kiszállított árut átvételkor tételesen ellenőrizni és hiánytalan átvétel esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

5.4/ Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállítmányozó/Szolgáltató értesítést hagy a szállítási címen, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. Kétszeri, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból eredménytelen kézbesítési kísérlet után a Szolgáltató mentesül a házhozszállítási kötelezettsége alól, de a terméket legfeljebb 15 naptári napig még a Megrendelő rendelkezésére tarthatja. Újabb házhozszállítást ezt követően a Szolgáltató csak a házhozszállítási szolgáltatás ismételt kifejezett megrendelése, és az újra kiszállítás költségeinek előre megfizetése után vállal.

6/ Teljesítés helye és ideje

6.1/ A teljesítés helye: kiszállítás esetén, a Megrendelő által megadott szállítási cím. Amennyiben Megrendelő Szolgáltató székhelyén történő átvételt választja, úgy Szolgáltató székhelye a teljesítés helye. Szolgáltató a megrendelést – ha Megrendelő erről másként nem nyilatkozik –a megrendelés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül köteles teljesíteni, amennyiben a rendelés felvételekor a szükséges árukészlettel rendelkezik. Egyéb esetben a Megrendelővel egyeztetett időpontban.

7/ Teljesítés módja, pénzügyi elszámolás

7.1/ Az áruátvétel igazolása a számla/ átvételi elismervény Megrendelő alkalmazottja általi aláírással és/vagy pecsételéssel történik. Szolgáltató nem köteles meggyőződni, hogy az áru átvevője jogosult-e az áru átvételére. A Megrendelő felel az áruátvételének helyén lévő személyekért.

7.2/ A számla legalább egy példánya a Megrendelőnél marad. Az esetleges mennyiségi eltérésekről és az áruátvételkor tapasztalt minőségileg hibás termékekről az áru átadója és Megrendelője jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy a számlától való eltérést a számlára vezetik fel, és mindketten aláírásukkal igazolják az eltérést. Szolgáltató alkalmazottja nem tagadhatja meg a jegyzőkönyv aláírását. Szolgáltató a fentiek szerint felvett jegyzőkönyv, illetve a számlán rögzített eltérések figyelembe vételével jogosult helyesbítő számlát a Megrendelő felé kiállítani. A Szolgáltató a Megrendelő hatékonyabb kiszolgálása érdekében, adatokat szolgáltathat a Megrendelő által vásárolt termékekről, a termékek gyártója/forgalmazója számára.

7.3/ Szolgáltató hibás termék esetén köteles a terméket kicserélni. Amennyiben nem lehetséges a hibás termék cseréje, úgy annak vételára jóváírásra kerül Megrendelő részére és a későbbiekben lehetősége van ezen összeget levásárolni Szolgáltató webáruházában.

7.4/ Az áru, szállítási felelőssége, kárviselési kockázata Megrendelőre az áru átvételét követően száll át, a tulajdonjoga a számla kifizetésével. A leszállított áru ellenértékének számla alapján történő kifizetése, ellenkező megállapodás hiányában, az áru átadásakor azonnal esedékes.